VAZGEÇİLMEZ DEĞERLERİMİZ

VAZGEÇİLMEZ DEĞERLERİMİZ

Özgün, vizyon ve misyonunu gerçekleştirmek için izleyeceği stratejilerini belirlerken tüm çalışanlarının uyacağı kurumsal değerlerini de tanımlar. Her kademedeki Özgün çalışanı için vazgeçilmez olan bu değerler, onların aynı zamanda özümsedikleri birer iş ve yaşam biçimi kuralıdır.

KURUMSAL

KURUMSAL

Özgün Kimya A.Ş.’nin ulaştığı başarının arkasında, müşteri odaklı ve verimliliği merkez alan bir yönetim yaklaşımı vardır.Bu yaklaşım, sadece maddi kazanımlarla değil, bütün toplumun yararlandığı ve yararlanacağı kurumsal yurttaşlık bilinciyle iç içe gelişmektedir.

VİZYONUMUZ

VİZYONUMUZ

Özgün A.Ş. olarak vizyonumuz; müşteri odaklı bir yaklaşımla Türkiye’de ve temsil ettiğimiz dünya lideri markalarla alanında lider konumuna erişmektir.

MİSYONUMUZ

MİSYONUMUZ

Etkinliğimiz, çevikliğimiz ve örgütsel verimliliğimizle müşterilerimize, çalışanlarımıza, topluma ve çevreye kattığımız değeri sürekli ve belirgin bir biçimde artırmak.