DigniCap® – ABD FDA Onaylı İlk ve Tek Kafa Derisi Soğutma Sistemi

DigniCap® – ABD FDA Onaylı İlk ve Tek Kafa Derisi Soğutma Sistemi

Meme kanserli kadınlar için kemoterapi kaynaklı saç dökülmesini azaltan DigniCap® kafa derisi soğutma sistemi için ABD’den yeni FDA onayı


DigniCap® – ABD FDA Onaylı İlk ve Tek Kafa Derisi Soğutma Sistemi

DigniLife® konsepti meme kanserli kadınların korktuğu en yıkıcı yan etkilerden biri olan saç dökülmesini azaltan bir çözüm sunuyor.

Norderstedt, Almanya, 15 Aralık 2015 — DigniCap® kafa derisi soğutma teknolojisinin üreticisi olan Dignitana AB, 8 Aralık 2015’te ABD Gıda ve İlaç Kurumunun (FDA), kemoterapi kaynaklı saç dökülmesinin şiddetini azaltmak üzere tasarlanan DigniCap® kafa derisi soğutma sisteminin pazarlanması için şirkete yeni onay verdiğini duyurdu. Titiz klinik çalışmalar ve yurt dışındaki yaygın kullanımın ardından DigniCap® kafa derisi soğutma sistemi artık Amerika Birleşik Devletleri’nde kullanımı için FDA onayını aldı. Çok merkezli Kontrollü klinik çalışmaları tamamlayan bu türdeki FDA onaylı tek sistem, kemoterapi infüzyonu uygulanan hastalar tarafından kullanıma uygun ve meme kanseriyle ilişkili tedavi rejimleriyle kullanım için onaylıdır.

Avrupa’nın büyük bölümünde DigniCap® sisteminin tek yetkili distribütörü olarak görevlendirilen Sysmex Europe GB, başarılı kafa derisi soğutma işlemi için yenilikçi bir konsept olan DigniLife®’ı sunuyor. Konsept kapsamında, FDA onaylı DigniCap® kafa derisi soğutma sisteminin yanı sıra, sağlık hizmetleri uzmanlarını ve hastaları kafa derisi soğutma tedavisinde desteklemek için de kişiye özel hizmetler veriliyor. Mevcut klinik bulguları vurgulamak için, Heidelberg’de “NCT – Ulusal Tümör Hastalıkları Merkezinde” Almanya’nın ilk randomize araştırması sürdürülüyor. Avrupa’da 40’ın üzerindeki DigniLife® tıp merkezi, kemoterapi sırasında saçın korunması bakımından DigniLife® ile olumlu deneyimler elde edildiğini doğruluyor, örn. Milan’da bulunan ve Avrupa’nın en prestijli kliniklerinden bir tanesi olan “IEO – Instituto Europeo di Oncologia”.

Çalışmanın Sorumlu Araştırmacısı olan ve UCSF Helen Diller Family Kapsamlı Kanser Araştırmaları Merkezinde Meme Onkolojisi ve Klinik Araştırmalar Eğitim Müdürü olarak görev yapan Dr. Hope S. Rugo “Günümüzde kullanılan en güçlü, yaşam kurtarıcı kemoterapi tedavileri hala, pek çok kadının duygusal açıdan yıkıcı bulduğu tam saç dökülmesine neden oluyor. Bu FDA onayı, ABD’deki birçok kanser hastası için kemoterapiye bağlı saç dökülmesinin artık rahatsız edici bir endişe kaynağı olmayacağı anlamına geliyor” şeklinde konuştu.

ABD’deki klinik araştırmada, erken evre meme kanseri olan 10 hastadan 7’si saçının en az %50’sini korudu. Güvenlilik bakımından, hiçbir şiddetli yan etki görülen olay bildirilmemiştir. Hastaların çoğu soğutma süresi esnasında üşüme hissetse de, 106 araştırma katılımcısından sadece üçü bu nedenle çalışmadan ayrılmıştır. Hasta tarafından bildirilen bir memnuniyet anketinde (100’ün “kesinlikle memnun” anlamını taşıdığı 0-100 ölçeğiyle) kafa derisi soğutma işlemini kullanma kararı için ortalama 87,5 memnuniyet skoru, saç miktarı için ortalama 70,9 memnuniyet skoru ve saç kalitesi için 69,1 memnuniyet skoru elde edilmiştir. ABD’deki araştırmada, kafa derisi soğutma işlemi daha çok taksanlar (paklitaksel ve dosetaksel gibi) içeren rejimler üzerinde değerlendirilmiş olup ABD dışında antrasiklinler (epirubisin ve doksorubisin gibi) ile uygulanan kafa derisi soğutma işlemine ait deneyimler de mevcuttur.

DigniLife® konsepti kapsamında DigniCap® kafa derisi soğutma sistemi, aşamalı soğutma ve hastaya özel kafa derisi soğutma sağlayabilen tek sistemdir. Hastanın başına sıkıca oturan patentli silikon soğutma başlığı, doğrudan hastanın başına yerleştirilir ve dıştaki neopren başlık silikon başlığın yalıtımını sağlayarak yerine sabitler. Başlık içine entegre edilmiş iki sıcaklık sensörü, kafa derisi sıcaklığını sürekli olarak izler ve kafa derisi soğutma tedavisi boyunca sistemin sabit terapi sıcaklığını kontrol edip sürdürmesine olanak tanır. Soğutma başlığı hastaların başının önünü ve arkasını kısmını birbirinden ayırt eder. Çünkü bazı hastalarda, diğerlerine göre daha yoğun bir kan akışı nedeniyle ısı ile yanıt verdiğinden, farklı hastaların kişisel reaksiyonları dikkate alınır. Ayrıca, ısıtma gücü başın farklı bölgelerindeki bireysel gerekliliklere adapte edilir. Hastaların güvenliği için üçüncü bir entegre güvenlik sensörü, kafa derisi üzerinde ölçülen soğutma sıcaklığının hiçbir zaman donma noktasının altına düşmemesini sağlar. Bu soğutma başlığı, dokunmatik ekran ile yönlendirilen bir soğutma ve kontrol ünitesine bağlanır.