Hasta Başı Sistemleri

Hasta Başı Sistemleri

Hasta Başı Sistemleri çalışma alanında aşağıdaki bölümler bulunmaktadır:

 

Hasta Başı Sistemleri Entegrasyonu

Kan Gazı Sistemleri

Hastane Tipi Glikoz Cihazı

Kardiyak Test Sistemi

Koagülasyon Cihazları

Lipid ve Laktat Ölçüm Sistemi

 

Ürünler


 

 

Cobas b 221 sistemi

Accu-Chek Inform II Sistemi

Cobas h 232

CoaguChek® XS

CoaguChek® XS Pro

Accutrend® Plus

 

Untitled-14

In vitro tanı testlerinin klinik kararların verilmesinde önemli rolü vardır.

Hasta başı sistemleri, yoğun bakım ve acil servis gibi kritik bakım gerektiren alanlarda hızlı ve güvenilir test sonuçları sağlayarak, tanı ve tedavi takibinde hasta ve klinisyene yarar sağlar.

 • Özel laboratuvar ortamına ihtiyaç duymayan sistemlerdir
 • Az numune kullanarak hızlı sonuç verirler,
 • Laboratuvar ile uyumlu ve güvenilir sonuç sunarlar,
 • Kullanımı kolay, portatif sistemlerdir.

 

 

Cobas b 221 Sistemi 


Untitled-15

 

Cobas b 221 sistemi, en önemli 17 kritik akım parametresini ölçerek, hastalık tanısında ve tedavi takibinde kullanılan kan gazı sistemidir. Kangazları, elektrolitler, hemoglobin türevleri, total bilirubin ve metabolitlerin sonucunu hızlı ve güvenilir sunarak, kurumların acil test ihtiyaçlarını karşılayan esnek konfigürasyon ve özelliklere sahip bir sistemdir.

 

 

Faydaları:

 • Yaklaşık 2 dakika içinde hızlı sonuç
 • Geniş test menüsü
 • Yoğun bakım, ameliyathane, acil servis, merkez laboratuvarı ve dializ servisleri için uygun sistem
 • Neonatal yoğun bakım için az kan numunesinde bilirubin ölçümü,
 • Plevral sıvıda PH analizi yapan FDA onaylı tek sistem

Sistem Özellikleri:

 • Saatte 30 test hızı
 • Otomatik kalite kontrol için opsiyonel QC modülü
 • Bakım gerektirmeyen elektrodlar
 • Kullanımı kolay, dokunmatik ekran
 • Klinik kararı destekleyici asid baz trend haritası
 • Reaktif seviyelerinin ekrandan takibi
 • Sıvı kalibrasyon sistemi
 • Kullanıcı tarafından tanımlanabilen hasta rapor formatı
 • Kapiller ve enjektörden numune uygulama imkanı
 • Bge link yazılımı ile laboratuvardan erişim ve müdahale imkanı
 • Cobas IT 1000 yazılımı ile hasta başı sistemleri entegrasyonuna  dahil olma imkanı

 

Test Menüsü:

 • Kan gazları,
 • Elektrolitler, Hct,
 • THb Türevleri, Total Bilirubin,

Glikoz, Laktat, Üre

 

Accu-Chek® Inform II


 

Untitled-16

 

 

Accu-Chek Inform sistemi; güvenilir glikoz değerlerinin elde edilmesini ve bilgi işletimini sağlayan Cobas IT 1000 yazılım ortamı ile çift yönlü haberleşerek, glikoz sonuçlarının laboratuvar işletim sistemine hızlı ve doğru bir şekilde aktarılmasını sağlayan hastane tipi glikoz sistemidir.

 

 

 

 

Faydaları:

 • Hasta sonuçlarına laboratuvardan ve kliniklerden hızlı erişimim kanı sağlayan sistem, hastalara vakit kaybedilmeden müdahale edilmesini ve hastanın kurum içerisinde farklı servislerde bakılacak tüm glikoz sonuçlarının kolay takibini sağlar.
 • Glikoz sonuçları, konfigüre edilebilen bilgi işletim sistemi ile LIS/HIS sistemine anında aktarılır.
 • Sistemin dokunmatik ekranı ve entegre barkod okuyucusu,  kullanıcı ve hastaya ait bilgi girişlerinin kolaylıkla yapılmasını sağlar. Kullanıcı kaynaklı hatalı girişleri önleyerek, doğru kayıtların elde edilmesine ve servislerde iş yükünün azalmasına yardımcı olur.
 • WLAN alt yapısına sahip hastanelerde anında veri aktarımı yapabilir. Hasta protokol numaraları ile beraber test sonuçlarının hızlı ve doğru aktarımı, faturalanmamış testlerin önlenmesinde kuruma finansal katkı sağlar.
 • Sağlık personeli tarafından laboratuvar dışında çalışılan glikoz testleri ve kalite kontrol sonuçları laboratuvar tarafından takip edilir. Sistem üzerinde programlanabilen kalite kontrol çalışma sıklığı, sistemin performansının düzenli  kontrol edilmesini ve bu sayede kaliteli ve güvenilir sonuçlar elde edilmesini sağlar.

Sistem Özellikleri ve Accu-Check Performa Test Çubukları

 • Dokunmatik ekran ve/veya barkod okuyucu ile veri girişi
 • Az numune hacmi: 0,6 ul
 • Kapiller, venöz, arteriyel ve neon atal kan numunesi ile çalışma imkanı
 • 5 saniye içinde hızlı glikoz sonucu
 • Plazma kalibrasyonlu test çubukları
 • Kolay ve hijyenik numune uygulama

Glikoz dehidrogenaz (Mut.Q) enzimi sayesinde oksijen kısmi basıncından etkilenmeyen test çubukları

 

 

cobas h 232 Sistemi

cobas h 232 Sistemi

Kullanıma hazır ve tek kullanımlık test kartuşları ile tam kanda Troponin T, Myoglobin, CK-MB, D-Dimer ve NT-ProBNP değerlerini kantitatif ölçen portatif hasta başı sistemidir.

Acil servis ve yoğun bakımlarda  kalp damar hastalıkların tanısında hızlı sonuç vererek, kritik hastaların erken tanı ve müdahalesinde klinisyene yardımcı olur.

Faydaları:

 • Laboratuvar ile uyumlu, kantitatif sonuçlar
 • Çeşitli lokasyonlarda hasta başı kullanımına uygun portatif sistem
 • Sağlık ekibi tarafından kullanımı kolay
 • En fazla 15 dakika içinde hızlı sonuç
 • cobas IT 1000 yazılımı ile hasta başı sistemleri entegrasyonuna dahil olma

Sistem Özellikleri:

 • Barkod okuyucudan ve/veya dokunmatik ekranından bilgi girişi
 • Ön hazırlık gerektirmeyen, kullanıma hazır test çubukları ile çalışma
 • Tam kan ve az numune ile çalışma imkanı
 • Kod çip ile otomatik kalibrasyon
 • Opsiyonel yazıcı

LIS/HIS’e entegrasyon

 

Coagu Chek® XS Sistemi

Coagu Chek® XS Sistemi

Oral antiko agülan tedavisinde olan hastaların kanama zamanı (PT Test) takibinde kullandıkları laboratuvar sonuçları ile uyumlu sonuç veren, güvenilir bir kişisel ölçüm cihazıdır.Cihaz bir damla kapiller kan kullanarak bir dakika içinde PT test, saniye ve %Quick cinsinden sonuç verir. Hasta cihazı evde ve seyahatte kendi PT test takibi için rahatlıkla kullanıp, hedef değerlerin dışında çıkan sonuçlarını hekimine bildirebilir. Cihaz ile yapılan takip, PT/INR stabilizasyonunu sağlayarak, oral antiko agülan ilaçların kullanımlarına bağlı olarak ortaya çıkabilen olası kanama/pıhtı oluşumlarını azaltır ve hastanın yaşam kalitesini arttırır.

Daha detaylı bilgi için: www.coaguchek-tr.com

 

Coagu Chek® XS Pro

Coagu Chek® XS Pro

Oral antiko agülan tedavisinde olan hastaların kanama zamanı (PT Test) takibinde kullanılan sağlık profesyonellerin kullanımına yönelik geliştirilmiş portatif koagülometre cihazıdır. Laboratuvar ölçümleri ile uyumlu sonuçlar sunan, kullanımı kolay hasta başı sistemidir.

Faydaları:

 • 1 dakika içinde hızlı PT/INR sonucu
 • Hasta sonuçlarının cobas IT 1000 yazılımı ile LIS/HIS’e aktarımı ve kayıt altına alınması
 • Kaliteli ve güvenilir test sonucu
 • Test kaçaklarının önlenmesi ile kuruma sağlanan finansal katkı
 • Sağlık personelinin iş yükünde iyileşme
 • Akreditasyona uygunluk

Sistem Özellikleri:

 • 1 damla kapiller veya antiko agülansız  venöz tam kan kullanımı
 • 1000 hasta sonucunun ve/veya QC sonucun saklanması
 • Kodçip ile otomatik kalibrasyon
 • Dokunmatik ekran ve/veya barkod okuyucu ile bilgi girişi
 • Hasta başı kullanımına uygun, taşınabilen sistem

Kalite kontrol için programlanabilen QC kilitim kanı

 

 

 

 

 

 

 

Accutrend® Plus Sistemi

Accutrend® Plus Sistemi

Accutrend Plus, kalp damar hastalıklarının tanısında ve takibinde üç kilit test olan kan şekeri, total kolesterol, trigliseridile sporcularda egzersiz yoğunluğunun belirlenmesinde takip edilen laktat ölçümü yapan kişisel ölçüm cihazıdır.

Faydaları:

 • Kişinin yaşam stili ve tedavisi ile ilgili fikir verir
 • Sağlık profesyonelleri ve hastalar için kullanımı kolay ve portatif bir sistemdir
 • Laboratuvar ile uyumlu sonuçlar sunar
 • Test çubuğu cihaz dışına alınarak, numune uygulanabilir. Birden fazla sistem kullanıcısı olduğunda bu özellik sayesinde enfeksiyonun bulaşma riski engellenir.
 • Sporcuların egzersiz yoğunluğunun belirlenmesinde pratik ve güvenilirdir

Sistemin Özellikleri:

 • 1 damla parmak ucu kanı ile ölçüm
 • Kullanıma hazır ve oda ısısında saklanabilen test çubukları
 • Yaklaşık 3 dakika içinde kolesterol ve trigliserit sonucu
 • 12 saniye içinde kan şekeri sonucu
 • 1 dakika içinde laktat sonucu
 • Her bir teste ait 100 sonucu tarih ve saatleri ile saklama imkanı

Sadece lot değişiminde yapılan kodlama