Ondokuz Mayıs Üniversitesinde düzenlenen 4. Laboratuvar Hayvanları Bilimi Kongresi’ne katıldık.

Ondokuz Mayıs Üniversitesinde düzenlenen 4. Laboratuvar Hayvanları Bilimi Kongresi’ne katıldık.

Ondokuz Mayıs Üniversitesinde düzenlenen 4. Laboratuvar Hayvanları Bilimi Kongresi’ne katıldık.