Roche Biyokimya ve Hormon

BİYOKİMYA VE HORMON

 Untitled-1

Serum Çalışma Alanı

 

Serum Çalışma Alanı çözümü, tüm laboratuvarlarda serum örneklerinin çalışıldığı, klinik kimya, immunokimya sistem ve parametrelerini kapsar. Laboratuvara özgü seçeneklerle klinik  kimya, immunokimyaya yönelik tüm parametrelerin tek tüpten çalışılmasına olanak tanır ve gerçek anlamda serum çalışma alanına yönelik konsolidasyon sağlar.

 

Tüm bu sistem platformlarında  reaktif, yazılım ve uygulama programları ortaktır ve sistemler aynı üstün teknolojik özellikleri sunar. Bu özellikler sayesinde tüm sistem platformlarından standart sonuç alınır.

 

Alt Bölümler

Serum Çalışma alanında aşağıdaki bölümler bulunmaktadır:

Paneller ve Parametreler

Ürünler

Bu bölümdeki ürünler aşağıda listelenmiştir:

Cobas® 8000 analizörserisi

Cobas® 6000 analizörserisi

Cobas® 4000 analizörserisi

Cobas® c 111 analizörü

 

 

 

Cobas® 8000 analizörserisi


 

Untitled-2

Cobas 8000 modüleranalizör serisi, gerçek aile konsepti sunan Roche modüler platformunun en yeni üyesidir. Yeni Cobas 8000 modüleranalizör serisi, yıllık 3-15 milyon testlik kapasiteye sahip laboratuvarlar için tasarlanmıştır. Sistem Klinik Kimya ve immünokimya testlerinin entegrasyonuna da imkan tanır ve modüler özelliği ile laboratuvarın ihtiyacına uygun çözümler sunmaktadır. Numune Tampon bölgeleri ve gelişmiş reaktif kaset konsepti, yüksek kapasiteli laboratuvarların özel gereksinimlerini karşılayacak yenilikçi tasarım öğelerinden bazılarıdır.

Faydalar

Verimlilik : Cobas 8000 modüler analizör serisi, sahip olduğu birçok özellikile saateki yüksek test hızını garantileyerek ve sonuç çıkma süresini (TAT) hızlandırarak, yüksek iş hacimli laboratuvarlara verimliliğin yeni bir boyutunu sunar.

Etkinlik: Cobas 8000 modüler analizör serisi ,tüm maliyetleri azaltmaya katkıda bulunarak yüksek iş hacimli laboratuvarlar için etkinliğin yeni bir boyutunu sunar.

Süreçteyenilik: Cobas 8000 modüler analizör serisi ,enerjik süreçler, sağlık hizmetlerinde yenilik ve toplam iş akışı verimliliği sağlayarak, yüksek iş hacimli laboratuvarlara süreçte yeniliğin yeni bir boyutunu sunar.

 

Konsolidasyon: Cobas 8000 modüler analizör serisi, gerçek “laboratuvara özel“ çözümler önererek ve olağanüstü konsolidasyon gücünü garanti ederek yüksek hacimli laboratuvarlara konsolidasyonda yeni bir boyut sunar.

 

 

Cobas® 6000 analizörserisi


Untitled-3

 

Laboratuvarınızı geleceğe taşıyacak esnek serum çalışma alanı çözümleri

 

Nasılki, her hasta kendine özgü tedaviye ihtiyaç duyarsa  laboratuvarda benzersiz ve tektir. Laboratuvarın dikkat çekicek düzeyde yüksek standartlarda ve etkin çalışabilmesi  terzi misali çözümleri gerektirir.

Cobas® 6000 analizör serisi cobas® modular platform ailesinin bir üyesidir. Orta ve orta büyük kapasitedeki laboratuvarlarda Klinik Kimya ve İmmunokimya testlerinin tek bir platformdan tek bir serum/plazma tüpünden çalışılmasını sağlar. Sunduğu 7 farklı konfigürasyon ile laboratuvarın bugünkü ihtiyaçlarına göre konfigüre edilir, fakat gelecekteki ihtiyaçlara göre de büyüme kapasitesine sahiptir.

Avantajlar:

Verimlilik ve kullanım Kolaylığı

 • Tek platform da 180 den fazla parametre
 • Kullanıma hazır sıvı reaktifler

Güvenlik

 • Tema solmadan ultrasonik karıştırma, tek kullanımlık pipet uçları, pıhtı tespiti ve sıvı seviye tespiti

Esneklik

 • Tek platform 7 farklı konfigürasyon

Gerçek ACİL

 • 9 dakikalık ACİL uygulamaların rutine entegrasyonu (cobas e 601 modül)

cobas e-services

 • Otomatik güncelleme fonksiyonuyla en güncel uygulama, reaktif, kalibratör ve kontrol bilgi ve değerlerine online erişim.

 

 

Cobas® c 501 modülözellikleri


 

Untitled-4

 • Klinik Kimya, ISE (Na, K, Cl), spesifik proteinler, tedaviye yönelik ilaç düzeyi, bağımlılık yapan ilaç düzeyi testleri
 • 600 fotometrik test/saathız
 • HbA1c (Tam kanölçümü)
 • Sistem üzerinde 60 parametre
 • Sistem çalışırken otomatik reaktif yükleme ve çıkarma
 • Parametreye spesifik serum indeksleri uyarısı
 • Bulaşma olasılığını ortadan kaldıran temassız ultrasonik karıştırma

 

Cobas® e 601 modülözellikleri


 

Untitled-5

 • Anemi, kemik belirtleçleri, tümör belirteçleri, hormonlar, kardiak ve enfeksiyon parametrelerinden oluşan 80’ne yakın immunokimya parametre menüsü
 • ECL Teknolojisi
 • 170 test / saathız
 • HsTrop T, CK-MB, NT-ProBNP, Myoglobin, PTH vehCG için 9 dak.lık testler.
 • Sistem üzerinde 25 parametre
 • Bulaşma olasılığını elimine eden tek kullanımlık pipet uçları
 • Pıhtıvesıvıseviyetespiti

 

 

Cobas® 4000 analizörserisi


 

Untitled-6

Kolaylık, performansvegüven

cobas 4000 sistemi cobas modüler platform ailesinin küçük segment üyesidir. Cobas 4000 platformunda Klinik Kimya ve spesifik parametreler cobas c 311 analizöründe, immonoloji parametreleri e 411 analizöründe gerçekleştirilir. Cobas c 311 vecobas e 411 sistemleri sahip olduğu geniş test menüsü, üstün teknik özellikleriyle küçük, küçük – orta hacimli laboratuvarların ihtiyaçlarını üstün performansıyla karşılar.

Avantajlar:

Kolaylık: Tüm cobas platform sistemleri ile aynı ortak yazılım, kullanıma hazır kaset dizaynında cobas® c klinik kimya reaktif paketleri, her bir parametreye yönelik kalibratörleri ile birleştirilmiş hepsi bir arada cobas® e immuno kimya reaktif paketleri, e 411 immuno kimya sisteminde otomatik reaktif kapağı açma kapama mekanizması ile cihaz üzerinde uzun stabilite, c 311 klinik kimya sisteminde elektronik güncelleme ve yüklemelerle hatasız bir şekilde verilerin sisteme girişi kullanım kolaylığı sağlar.

Performans:  cobas c 311 Klinik Kimya sisteminde tam kan HbA1c sınıfında en iyi performansı sunar, sistem üzerinde uzun kalibrasyon stabilitesi ve lottan lota kalibrasyon reaktif kullanımını optimize eder. Cobas e 411 immuno kimya sisteminde 9 dakikalık acil parametre uygulamaları kaliteli ve hızlı sonuç sağlar, tek kullanımlık pipet uçları ve reaksiyon kapları bulaşma riskini ortadan kaldırır.

Güven: İmmuno kimya da ECL (Elektrokemilüminesans) altın standarttıdır. Yüksek analitik  hassasiyet, geniş  ölçüm aralıkları ve düşük numune hacmi olanakları sağlar. Klinik Kimya da Parametreye Özgü Serum indeksleri manuel numune gözlemi gerektirmeden sonuçların güvenilir olmasını sağlar.

Cobas® c 311 analizörü özellikleri


Untitled-7

 • 100’ün üzerinde parametreyle kapsamlı Klinik Kimya menüsüne sahiptir.
 • cobas c 311 sisteminin fotometrik hızı 300 test /saat’tir.
 • Roche/Hitachi grubunun güvenilir cihaz geleneğini sürdürmektedir.
 • Rastgele erişimli, sürekli yüklemeli 108 numune pozisyonu ve esnek acil pozisyonu tanımlama özelliklerine sahiptir.
 • 42 cobas c pack reaktif pozisyonu gerçek konsolidasyon olanağı sunar.
 • Ultrasonik karıştırma, pıhtı tespiti ve reaktif problarını vakumlu kurutma özellikleri kontaminasyon riskini ortadan kaldırır.
 • Parametreye özgü alınan indeks uyarısı sonuçlara güveni arttırır.

 

Cobas® e 411 analizörüözellikleri


 

Untitled-8

 • ECL teknolojisiile 80’e yakın testin kapsamlı analizini gerçekleştirir.
 • cobas e 411 sistemininhızı 86 test /saat’tir.
 • ACİL testleri pazarda en hızlı ve güvenilir çalışan sistemdir.
 • ECL teknolojisi, voltaj ile aktivasyon kontrollü bir reaksiyonu mümkün kılarak yüksek seviyede tekrarlanabilirlik sağlar ve gereksiz yeniden çalışmaları önler.
 • Cihaz üzerinde 18 cobas e pack reaktif kapasitesine sahiptir.

 

 

Cobas® c 111 analizörü


Untitled-9

Cobas c 111 sistemi; saatte 60-100 test çalışma kapasitesi ile Roche’un en küçük serum çalışma alanı sistemidir. Klinik kimya testleri, homojen immuno testler ve elektrolitlerin ölçümü için laboratuvar ve çalışma alanlarına kompakt çözüm sunan masa üstü bir sistemdir. Roche’undiğer serum çalışma alanı sistemleri ile uyumlu yüksek kaliteli sonuçlar sunar.Cobas c 111 analizörü; poliklinik, çeşitli tıp ve dal merkezleri, acil servis ve özel laboratuvarın ihtiyaçlarını karşılayan sistem özelliklerine sahiptir.

 

 

Faydaları:

 • Geniş parametre menüsü
 • Acil test çalışma imkanı
 • Kullanım kolaylığı

Sistemözellikleri:

 • Türkçe arayüz
 • Tek problu sistem
 • Tek kullanımlık küvetler
 • Kullanıma hazır reaktifler
 • Soğutmalı reaktif diski
 • Devamlı numune yükleme ve alma imkanı
 • Açık kanal çalışabilen sistem
 • Opsiyonel ISE modülü ile potasyum, klor ve sodyumun indirek ölçümü

Kullanıcılar için ekrandan ulaşılan yardım menüsü