Sarstedt Ürün Grupları

Diagnostik


 

5

Sarstedt pre-analitik süreçler için en geniş ürün portföylerinden birini sunmaktadır. Bu ürünler diagnostic örnek numunelerinin en iyi ve güvenli bir birbiçimde taşınması ve depolanmasını kapsamaktadır Çok çeşitli çeşitli örnekleme sistemleri mevcuttur (örn (kan, tükürük, idrar, dışkı)

Bu ürünleri kullanılan müşteriler ;klinikler, hekimler, tıbbi laboratuvarlar ve kanbankalarıdır.

 

 

Laboratuvar


 

1

Sarstedt çok çeşitli uygulamalar için moleküler biyoloji, biyokimya, vs. kaliteli ürün hücre biyolojisinde analitik tekrarlanabilirliği mümkün olan en yüksek seviyelerini sağlayan özel olarak üretilmiş ürün çözümleri sunmaktadır.

 

Sarstedt kalite standartlarına gore temiz oda koşulları ve ptomatik üretim süreçleri açısından ; PCR Test Performansı ve Biosphere® plus sertifikalıdır.

 

Bu şekilde kontaminasyon riski en alt seviyelere indirilmiştir.

 

Klinik


 

2

 

Sarstest Klinik Ürün Portföyünün odak noktası; bölgesel anestezi ve idrar drenaj sistemleridir.

Sartedt yıllardır kaliteden ödün vermeden üretilen kan alma iğnelerindeki tecrübesini anestezi iğneleri üretiminde de uygulamıştır.

Hasta merkezli bakımlara yönelik olarak; idrarını tutamayan ve kateterizasyon hastaları için güvenli ve hijenik hasta bakımını sağlamak amacıyla idrar drenaj sistemleri ve aksesuarları mevcuttur.

Transfüzyon


 

 4

Sarstedt kan bağışı ve işlemesi ile ilgili olarak son teknoloji kullanlarak,  sistematik bir transfüzyon imkanı kazandırmaktadır.

Sarstedt tansfüzyon ürünleri kullanıcı dostu, verimli ve güvenli geniş bir ürün yelpazesi sunmaktadır.

ÜST SALINIM’a en iyi örnek kan karıştırma ve cihaz ağırlığıdır. Sarstdet yenilikçi, üç boyutlu bir karıştırma hareketi ile, ÜST SALINIMLI olarak antikoagülan ve kan karıştırılmasınısağlar.

 

LaboratuvarOtomasyonu


 

 4

Sarstedt 1990’ların ortalarında laboratuvarlarda uygun ve verimli süreçlerinin geliştirilmesi için müşterilerine ve iş ortaklarımıza destek amacıyla bir çözüm sağlayıcı olarak laboratuvar otomasyon sistemlerini geliştirmeye başlamıştır.

Odak noktası daha hassas, daha güvenli ve ekonomik olarak süreçleri geliştirmektir. Klinik ve mikrobiyoloji alanlarında pre-analitikve post-analitik süreçler için alikodlamama, akıllı sıralama, dağıtım için modüler otomasyon çözümleri sunmaktadır.