SATIŞ

SATIŞ


[table caption=”” width=”800″ colwidth=”200|200|200|200″ colalign=”left|left|left|left|right”]

YUNUS DEMİRTAŞ,SATIŞ DİREKTÖRÜ,yunusdemirtas@ozgunkimya.com ,05333886219

NEJDET YILMAZ ÇELİKCİ,SATIŞ MÜDÜRÜ,yilmazcelikci@ozgunkimya.com ,05337237220

EREN AKŞAN,ÜRÜN YÖNETİCİSİ,erenaksan@ozgunkimya.com ,05306439413

SEMA YILMAZ,BÖLGE SATIŞ SORUMLUSU,sema.yilmaz@ozgunkimya.com ,05331637862

SELİM PALOĞLU,BÖLGE SATIŞ SORUMLUSU,selim.paloglu@ozgunkimya.com ,05498070427

AYTAÇ AYKILIÇ,BÖLGE SATIŞ SORUMLUSU,aytac@ozgunkimya.com ,05335144837

EYLEM YILDIZ,BÖLGE SATIŞ SORUMLUSU,eylem.yildiz@ozgunkimya.com ,05492055205

SONAY SAĞNAK,BÖLGE SATIŞ SORUMLUSU,sonay.sagnak@ozgunkimya.com ,05498070428

KUBİLAY KARAN,BÖLGE SATIŞ SORUMLUSU,kubilay.karan@ozgunkimya.com ,05498050413

MURAT ÖZTAŞ,BÖLGE SATIŞ SORUMLUSU,murat.oztas@ozgunkimya.com ,05333812856

[/table]