Sysmex Dijital Görüntüleme

DijitalGörüntüleme

Untitled-45

Dijtal görüntülme Laboratuvardaki yaşamı kolaylatırır. Lökosit sayımlarının manuel diferansiyelleri zor, yoğun emek gerektiren bir iştir ve genelde simir başına 2-10 dakika sürer. Bu konudaki yöntem on yıllardır fazla değişmemiştir. Ancak mikroskopların kalitesi, ergonomisi ve otomasyonu değişmiştir. Dijital görüntüleme (DI – Digital Imaging) artık laboratuva rkullanıcısı olarak işinizi daha kolay, daha etkin ve daha verimli hale getirebilmektedir.

Manuel diferansiyeller, kabul edilebilir bir yetkinlik düzeyinin elde edilmesi için deneyimin ve eğitimin güçlü olmasını gerektirmektedir. Lökositlerin birer birer tanımlanması, çeşitli hücresel özelliklerin subjektif olarak yorumlanmasıyla gerçekleştirilir. Bu da hücrenin lamdaki diğer hücrelere göre nasıl göründüğünden etkilenir. Genellikle hastalıktan ve uygulanmakta olan tedaviden dolayı bir hücre tipinin atipik formları mevcuttur.Teknisyenlerin hücrenin ne olduğu fikir ayrılığına düşmeleri nadir bir durum olmadığından, laboratuvarlar sonuçların tutarlılığını yükseltmek için yoğun çaba gösterirler.

Dijital görüntüleme çözümlerimiz bu süreçte yardım sağlar.İlk olarak, DI’nin faydalarından biri standardizasyondur. DI cihazları her defasında aynı süreçleri kullandığından, cihazlar mevcut hücreleri her zaman aynı şekilde sınıflandırır.Böylece insan kaynaklı yanlış sınıflandırma potansiyeli ortadan kaldırılır. İkinci olarak, özellik parametreleri standartlaştırılmış bir sinir ağı veri tabanıyla karşılaştırıldığından, doğruluk oranı da önemli ölçüde yükselir.

Ayrıca zaman tasarrufu sağlarsınız. İlk olarak, sistem manuel sayım yerine hücreleri otomatik olarak bulur. İkinci olarak, tüm hücreler tek bir ekranda gösterildiğinden, örneğin normal olup olmadığını bir bakışta görebilirsiniz. Manuel sayımda hücreler ancak ayrı ayrı görülebilmektedir. Son olarak, veriler elektronik ortamda oluşturulup depolandığından, bunlara istendiği zaman ulaşılabilir. Bu şekilde, verileri girme ihtiyacı ortadan kalkar ve yeni verileri hastaların geçmişteki görüntüleriyle karşılaştırma imkanına kavuşursunuz.

Dijital görüntüleme iş gücü maliyetlerini düşürür ve iş gücünü daha değerli faaliyetlere yönlendirebilir. Ve daha iyi standardizasyon ve sınıflandırma doğruluğu sayesinde, hasta bakım hizmetlerinin kalitesini yükseltme olanağına kavuşursunuz.

Ürünlerimiz hakkında daha fazla bilgi almak ve size özel çözümlerimizden faydalanmak için lütfen bizimle irtibata geçiniz.