Sysmex Onkoloji

untitled-1

SENTIMAG – MANYETIK SENTINEL LENF NODU LOKALIZASYONU

Erken meme kanseri tedavilerinin çoğunda ‘sentinel lenf nodu biyopsisi veya kısa adıyla SLNB’den yararlanılır. Metastaz barındırma potansiyeli en yüksek olan lenf nodlarını tespit eden bu yöntem, klinisyenlerin kanser evresini belirlemesine ve post-operatif bakım sürecine ilişkin bilinçli kararlar alabilmesine olanak sağlar.
Standart SLNB yönteminde radyoizotoplar kullanılır.Biz bunun yerine tanı koyabilme olanaklarımızı güçlendirmek için güvenli manyetik alanların kullanıldığı etkili bir klinik çözüm sunuyoruz.Bu şekilde, iyonizan radyasyonla ilişkili güvenlik, iş akışı ve kullanılabilirlik endişeleri ortadan kaldırılmaktadır.Sistemimiz, SentiMag® probu ve Sienna+® manyetik izleyicisinden oluşmaktadır.İzleyici, izlenebilir sinyal sağlamak üzere interstisyel dokuya enjekte edilir. Cerrahlar SentiMag® probunu kullanarak sentinel lenf nodlarının yerini belirleyebilmektedir – bu işlem kanserin ne kadar yayıldığının belirlenmesinde hayati önem taşır.
Cerrahlar Sienna+®’yı enjekte ederek nükleer tıbba veya özel ruhsatlara gerek kalmadan lenf nodunun yerini belirleyebildiklerinden tam kontrol sağlayabilir, iş akışlarını daha verimli hale getirebilir ve hastalara daha yüksek konfor düzeyi sunabilirler. Sentimag® ve Sienna+® sistemi, çok çeşitli hastane ve kliniklerde hizmete sunulabilen, etkili ve kıymetli bir alternatiftir.

Son teknolojiye dayanan, yeni bir yaklaşım
• En iyi uygulama olan SLNB, kullanıcı eğitimi verilmiş uygulayıcı tarafından her yerde gerçekleştirilebilir
• Radyoaktif materyallerle ilgili sorunlar ortadan kaldırılır, ayrıca buna eş değer klinik sonuçlar elde edilir
• SLNB prosedürü, sadece cerrahın tam kontrolü altındadır
• Sentinel lenf nodları ultra hassas bir şekilde saptanır ve sezgisel olarak lokalize edilir
• Sienna+® izleyici güvenlidir ve uzun raf ömrüne sahiptir
• Sentimag® ve Sienna+®, SLN lokalizasyonu için CE onayına sahip sistemi oluşturmaktadır

 

23

DIGNILIFE – KEMOTERAPI KAYNAKLI ALOPESININ ENGELLENMESİ

Çalışmalar göstermektedir ki yeterli ve etkili kafatası soğutma tedavisi özenle hazırlanmış cihazdan daha fazlasını gerektirmektedir. Avrupa ülkelerindeki çeşitli uzmanlarla birlikte çalışmanın ürünü olarak Dignitana ve Sysmex, adjuvan ve palyatif kemoterapi esnasında kafatası soğutma tedavisinin başarılı olduğundan emin olmak için gerekli birçok faktörü tanımlamıştır:
Klinisyen, hemşire ve hastalarla yakın işbirliği
Adım adım konsepti ile düzgün bir şekilde entegre edilen geliştirilmiş iş akışı
Kafatası soğutma tedavisini en iyi şekilde uygulayacak iyi eğitilmiş sağlık çalışanı ve en iyi hasta desteği

Bu ihtiyaçları karşılamak için Sysmex DigniLife® konseptini geliştirmiştir.Hastane ve doktorların karşılaştıkları tüm sorunların yanıtlarını içermektedir.

DigniLife® ile adım adım başarıya doğru
1. Adım: İnteraktif planlama fazı, kafatası soğutmayı günlük rutininize en iyi şekilde entegre eden özel hazırlanmış DigniLife® çözümlerini oluşturmak.:

• Kliniğinizdeki mevcut durum analizi
• Tüm ilgili adımları uygulamak için çözümler geliştirilmesi
• Bireysel uygulamalarınızı sunmak

2. Adım: Kliniğinizdeki en uygun rutin DigniLife® uygulamasını etkinleştirmek için rutin uygulama esnasında destek.:
• İhtiyacınız olan iletişim materyalleri ve ihtiyacınız olan uygulama ekipmanları
• Uygulayıcı ekip için yoğun eğitim programı
• Başlangıç için yerinde destek

3. Adım: Hastalarınıza başarılı bir DigniLife® tedavisi sunabilmek için kolay kullanım ve başarılı operasyon.:
• Uygulama sonrasında kliniğiniz ve sizin için ilgili sürekli destek ve malzeme seçimi

 

OSNA – LENF NODLARINDA METASTAZIN MOLEKÜLER OLARAK BELİRLENMESİ

Lenf nodlarının durumu, birçok kanser türünde en önemli prognostik faktörlerden biridir ve cerrahi ya da tedavi kararında önemli bir ölçüttür. Dolayısıyla metastazın saptanması için lenf nodu dokusunun güvenilir ve doğru biçimde analiz edilmesi çok önemlidir.OSNA® – One Step Nucleic Acid Amplification (Tek Adımlı Nükleik Asit Amplifikasyonu) yüksek düzeyde otomatik hale getirilmiş moleküler analiz yöntemidir. Reaksiyon prosedürü, nükleik asidin amplifikasyonunu sağlayacak (RT-LAMP) ve Sitokeratin 19 (CK19) mRNA ekspresyonunun saptanmasına olanak tanıyacak belirli bir izotermal teknolojiyi temel almaktadır. CK19 mRNA ekspresyon oranı, metastatik odakların büyüklüğüyle korelasyon gösterir. OSNA®’nın kullanılmasıyla ilgili avantajlar arasında aşağıdakiler gösterilebilir:

  • Sonuçların hemen alınabilmesi
  • Otomatik ve standartlaştırılmış test prosedürü
  • Yüksek duyarlılık ve spesifiklik seviyeleri
  • Tüm lenf nodunun analiz edilebilmesi
  • Moleküler biyoloji uzmanlığı gerektirmeyen basit test performansı

OSNA®, CE sertifikalı ve in-vitro tanı amaçlı tıbbi cihazlarla ilgili 98/79/EC direktifinin gereksinimleri ile uyumlu olmasından dolayı tanı amaçlı kullanım için onaylıdır.