İleri Terapötik Aferez Tedavileri

İleri Terapötik Aferez Tedavileri

Plasauto

Terapötik aferez ve sürekli renal replasman tedavisi (CRRT) uygulayan klinik merkezler için ideal ve çok fonksiyonlu bir sistemdir. Yeni tasarlanmış kaset tüp setleri ve çoklu CPU sistemi ile tam donanımlıdır.

Immunoadsorbsiyon

Plazma filtresi (Plasmaflo OP) ile ayrılan plazma adsorpsiyon kolonlarından (Immusorba, Plasorba) geçer. Patojenik maddeler, ligandlar ve patojenik maddeler arasındaki afinite ile adsorbe edilir. Replasman sıvısına gerek yoktur.

Double Filtrasyon Plazmaferez

Plazma filtresi (Plasmaflo OP) ile ayrılan plazma daha sonra yüksek ve düşük molekül ağırlıklarına göre membran tip plazma komponent separatörü ile komponentlerine ayrılır. Patojenik maddeleri de içeren yüksek molekül ağırlıklı komponentler uzaklaştırılır. Albümin gibi yararlı maddeleri içeren düşük moleküler ağırlıklı komponentler hastaya geri verilir.

Seçici Plazma Değişimi

Seçici plazma değişimi tedavisi ≈ SPD hasta kanından filtre yardımıyla plazma bileşenlerini boyutlarına bağlı olarak uzaklaştıran bir sistemdir. Hemofiltrasyon ve plazma değişimi arasında & kombinasyonu (yani suda çözünen ve protein & proteine bağlanan unsurların uzaklaştırıldığı) bir tekniktir.

Sitokin Adsorbsiyon Kolonu

Cytosorb®, Avrupa Birliği’nde özellikle ekstrakorporeal sitokin filtresi olarak onaylanan birinci sınıf tedavidir.