RAND

Hipertermik Intraperitoneal Kemoterapi (HIPEC)

Cerrahi onkolojide hipertermik kemoterapi tedavileri için geliştirilmiş özel bir sistemdir.