Mastositozis

Mastositozis

Mastositozis, neoplastik mast hücrelerinin doku ve organlarda anormal birikimi ve büyümesi ile karakterize heterojen bir hastalık grubu için ortak bir terimdir. KIT D816V mutasyonu neredeyse her zaman mastositozis hastalarında mevcuttur ve bu somatik değişiklik, DSÖ mastositozis tanısı kriterleri arasındadır.