Farmako Genetik

Farmako Genetik

Real-time PCR solution for pharmacogenomics

Rutin testler ve daha fazlası için esnek, ölçeklenebilir ve nitelikli bir çözüm istiyorum. Uygulanabilir işaretçiler kullanılarak rutin testler ve önleyici analizler için optimize edilmiştir.

Ion AmpliSeq PGx solution

Yeni biyobelirteçler ve varyantlar keşfetmek istiyorum. Yeni biyobelirteç ve varyantlar için mükemmel çözüm

Axiom microarray solutions

Örneğimden elde edilebilecek maksimum veri miktarını istiyorum.Araştırma ve geliştirme için en iyi konumlandırılmış, bilinen tüm markörlerin önleyici analizi