Mikroarray Sistemleri

Mikroarray Sistemleri

Affymetrix Mikroarray analiz ürünleriyle araştırmanızı ilerletin:

Thermo Fisher Scientific, araştırmacıların çalışmalarını mikroarray analizi yoluyla ilerletmeye yardımcı olan yenilikli Affymetrix ürünleri, araçları ve kaynakları sağlar.

Bu yaklaşımdan yararlanan alanlar damızlık, popülasyon çeşitliliği ve korunması, nitelik analizi temel araştırmaları ve endüstriyel uygulamalar dahil olmak üzere, bitki ve hayvan genomiği ve transkriptlerini içerir. Ayrıca, benzersiz bir çözüm olarak konstitüsyonel ve kanser hastalıkları için hücre genetiği çalışmaları ile birlikte, keşiften klinik araştırma ve onaylamaya uzanan kanser çalışmaları da mevcuttur. İnsan genetik araştırma iş akımlarını etkileştirmek için popülasyon ve uygulama açısından optimize edilmiş genotiplendirme gibi yöntemler dahil olmak üzere, kompleks insan özelliklerinin genetiği, Mendel bozukluklar ve popülasyonlar da Affymetriz mikrodizi analizi ile geliştirilebilen uygulama dizilerine dahildir.