Klinik kimya ve İmmünokimya

Klinik kimya ve İmmünokimya

Elecsys® Anti-SARS-CoV-2

Elecsys® Anti-SARS-CoV-2, SARS-CoV-2 antikorlarının (IgG dahil) kalitatif olarak saptanmasına yönelik bir immünolojik testtir

Cobas c 111 Analizörü

Cobas c 111 analizörü; günde 50’ye kadar numune çalışan laboratuvarlar için ideal bir tezgah üstü klinik kimya çözümüdür.

Cobas c 501 modüle

Cobas c 501 klinik kimya testlerine ve sodyum, potasyum ve klorür tayinine ve tam kanda HbA1c düzeylerinin ölçülmesine yönelik orta düzey hacimli bir analizördür.

Cobas c 502 modüle

Cobas c 502 klinik kimya testlerine ve orta düzeydeki test hacimlerinde tam kanda HbA1c düzeylerinin ölçülmesine yönelik orta düzey hacimli bir analizördür

Cobas c 311 analizörü

Cobas c 311 analizörü geniş bir klinik kimya uygulaması menüsüne sahip, birleştirilmiş testler yapma imkanı sunan bağımsız bir sistemdir.

Cobas c 702 modüle

cobas c 702; klinik kimya testlerine ve orta düzeydeki test hacimlerinde tam kanda HbA1c düzeylerinin ölçülmesine yönelik yüksek hacimli bir analizördür.

Cobas e 411 analizörü

Cobas e 411 analizörü, immünolojik miktar tayinlerine yönelik patentli Elektrokimyasal ışıma (ECL) teknolojisini kullanan tam otomatik bir analizördür

Cobas e 602 modüle

Cobas e 602 modülü, Elektrokemilüminesans (ECL) teknolojisini kullanarak çok çeşitli heterojen immünolojik testler gerçekleştirmenizi sağlayan orta düzeyde iş hacimli bir immünokimya modülüdür

Cobas e 801 modüle

Cobas e 801 modülü, Elektrokemilüminesans (ECL) teknolojisini kullanarak çok çeşitli heterojen immünolojik testler gerçekleştirmenizi sağlayan yüksek iş hacimli bir immünokimya modülüdür.

Cobas c 701 modüle

Cobas c 701; klinik kimya testlerine ve orta düzeydeki test hacimlerinde tam kanda HbA1c düzeylerinin ölçülmesine yönelik yüksek hacimli bir analizördür.