Kök Hücre ve Hücresel Tedavi Sistemleri

Kök Hücre ve Hücresel Tedavi Sistemleri

Spectra Optia sistemi, operatörlerin hasta bakımına odaklanmak için daha fazla zaman harcamasına olanak tanıyan, endüstri lideri bir terapötik aferez, hücre işleme ve hücre toplama platformudur.