İdrar Tahlilleri

İdrar Tahlilleri

cobas® u 411 idrar analizörü

cobas u 411 analizör idrar analitlerinin in vitro kalitatif veya yarı kantitatif teşhisine yönelik yarı otomatik bir idrar analiz sistemidir. Analizör ayrıca idrar rengini belirler. Kapasitesi, günlük 30 ila 100 idrar numunesi çalışacak şekilde optimize edilmiştir.

cobas® u 701 mikroskopi analizörü

cobas u 701 mikroskopi analizörü, tüm manuel işlem adımlarını standart ve otomatik otomatik hale getirerek idrar mikroskopisinin altın standardı olan manuel mikroskopi yöntemini otomatik hale getirmektedir.

cobas® u 601 idrar analizörü

cobas® u 601 idrar analizörü, idrar strip testlerine yönelik tam otomatik modüler bir analitik sistemdir ve günde 100 – 1.000 idrar numunesi işleyen laboratuvarlar için tam otomatik bir çözüm sunmaktadır. Analizör ayrıca idrar rengini belirler.

Combur-Test® Stripleri

Combur-Test® stripleri, idrarda özgül ağırlık (SG), pH, lökositler (LEU), nitrit (NIT), protein (PRO), glikoz (GLU), ketonlar (KET), ürobilinojen (UBG), bilirubin (BIL) ve kanın (ERY/Hb) yarı kantitatif tayini için kullanılan test stripleridir.

Urisys® 1100 analizörü

 Combur10Test® UX idrar testi striplerini okumak ve değerlendirmek üzere tasarlanmış bir reflektans fotometre cihazıdır.
Cihaz, stripleri standart koşullarda okur, sonuçları hafızaya kaydeder ve kendi yazıcısı ve/veya seri arayüzü aracılığıyla çıktı üretir.

cobas® 6500 idrar analizörü serisi

cobas 6500 idrar analizörü, cobas u 601 idrar analizörü ve cobas u 701 mikroskopi analizörünün kombinasyonundan oluşan modüler bir sistemdir.