Genomik

Genomik

Biyokimyasallar, Katkı Maddeleri ve Bufferlar

Protein ve nükleik asit numunesi hazırlama ve analiz için reaktifler.

Klonlama

GST etiketli proteinler ve scFv’ler gibi rekombinant proteinler üretmek için vektörler, proteazlar ve diğer ürünler.

Ekstraksiyon

Genomik DNA’yı, diğer DNA tiplerini veya RNA’yı hücrelerden, dokulardan ve kandan ekstraksiyon yapmak ve saflaştırmak için uygun kitler.

Nükleik Asit, Elektroforez, Blotlama ve Deteksiyon

DNA etiketleme kitleri, elektroforez ve kurutma cihazları ve CCD kameralı veya lazer taramalı moleküler görüntüleme cihazları.

Nükleik Asit Mikroarrayler ve Aksesuarlar

Floresan etiketli nükleotidler ve boyalar.

Oligonükleotid Sentezi

DNA veya RNA oligonükleotitlerini sentezlemek için amitler, katı destekler, paketleme kolonları ve otomatik sistemler.

PCR ve Amplifiikasyon

Tek hücreli kit de dahil olmak üzere PCR ve bütün genom amplifikasyonu için kitler ve reaktifler. Jel bandı saflaştırma kitleri.

Saflaştırma

Nükleik asit örneklerinin tuzunu almak için yerçekimi akışı ve spin kolonları.

Seramag Beads

Çeşitli uygulamalarda kullanabileceğiniz mRNA izolasyonu ve ekstraksiyonu.

Örnek Toplama

Kan ve diğer örneklerden protein veya nükleik asitleri toplamak ve depolamak için kartlar, kitler ve aletler.