Hücre Kültürü

Hyclone- Hücre Kültürü

Bufferlar ve Process Sıvıları

Şişelerde veya tek kullanımlık torbalarda küçük ila büyük hacimlerde kalite kontrollü biyoişlem tamponları ve diğer sıvılar.

Medya ve Besiyerler

Kolaylıkla elde edilebilen klasik, kimyasal olarak tanımlanmış ve hayvandan türetilmiş bileşen içermeyen hücre kültürü ortamı besiyeri içerir.

Serumlar

Fetal sığır serumu ve diğer doğal serumlar, tasarlanmış serumlar ve katı kalite standartlarına bağlı serum alternatifleri.

Raktifler ve Takviyeler

Hücre seçimi, yoğunluk ayırma ve kriyoprezervasyon için ürünler. Büyümeyi optimize etmek için medya ve yem takviyeleri.

Mikrotaşıyıcılar

Adherent hücreleri büyütmek, virüs ve hücre ürünleri üretmek için mikro taşıyıcılar.
Doğrulanmış, kullanıma hazır seçenekler mevcut.