Sanger Dizileme Sistemleri

Sanger Dizileme Sistemleri

Sanger dizileme, tanımlanmış bir fenotipe bağlı küçük gen alt kümelerini incelemek, yeni nesil dizileme (NGS) varyantlarını
doğrulamak,% 5’e kadar küçük alel fraksiyonlarını tespit etmek veya 1.000 baza kadar bitişik dizileri okumak için kullanılır.Applied Biosystems genetik analiz sistemleri, insan genomunun ilk sekanslanması ve kistik fibroz gibi hastalıklarda rol oynayan genlerin keşfi de dahil olmak üzere, kılcal elektroforez yoluyla Sanger sekanslama ve fragman analizi için güvenilir bir standarttır.

 

Fragman analizi, basit, anlaşılır iş akışlarına sahip güçlü bir tekniktirve mutasyonların tespiti, genotipleme, kısa tandem tekrarların tanımlanması ve gen ekspresyonu profili gibi çok çeşitli uygulamalarda kullanılır.