İmplantasyon Öncesi Genetik Tanı Testleri

İmplantasyon Öncesi Genetik Tanı Testleri

on PGM ™ Sistemli Ion ReproSeq ™ PGS Görüntüleme Kiti, ve 24 kromozom setinin tamamında anöploidilerin uygun maliyetli tespiti
implantasyon öncesi embriyoları hızlı ve güvenilir bir şekilde değerlendirmekle ilgilenen laboratuvarlar için çözüm yolu sunmaktadır. Tek bir hücreden veya birden çok hücreden yalnızca 6 pg DNA kullanarak işlem sağlayan bu kit, tüm kromozom ve kromozom kolunun doğru tespitini 8 saat gibi kısa bir sürede sağlar.
Bu kitler PGT-A (PGT for aneuploidies), PGT-M (PGT for monogenic/single gene defects) ve PGT-SR (PGT for chromosomal structural rearrangements) olarak üçe ayrılır.