Doğum Öncesi Testleri

CytoScan Assay Kit

CytoScan HD array

En yüksek genom çapında çözünürlük; standart, doğum öncesi, doğum sonrası ve hematolojik testleri içerir.

CytoScan 750K array

Doğum öncesi, doğum sonrası ve hematolojik örneklerle Analiz için yüksek genom çapında çözünürlük sağlar.

CytoScan Optima array

Daha büyük anormallikleri tespit eder; doğum öncesi ve düşük örnekleri için optimize edilmiş analiz aracı olarak kullanılır.

CytoScan HT-CMA 96F Assay Kit

Applied Biosystems CytoScan HT-CMA 96F Test Kiti delesyonlar, duplikasyonlar ve uniparental disomi (UPD) gibi kromozomal anormalliklerin tespitini sağlar ve bunu yüksek verimli, otomatikleştirilmiş bir formatta yapar. Test, kan veya amniyotik sıvı örneklerinden alınan genomik DNA ile kullanılmak üzere tasarlanmıştır.