Doğum Sonrası Testleri

CytoScan Assay Kit

CytoScan HD array

En yüksek genom çapında çözünürlük; standart, doğum öncesi, doğum sonrası ve hematolojik testleri içerir.

CytoScan 750K array

Doğum öncesi, doğum sonrası ve hematolojik örneklerle Analiz için yüksek genom çapında çözünürlük sağlar.

CytoScan Optima array

Daha büyük anormallikleri tespit eder; doğum öncesi ve düşük örnekleri için optimize edilmiş analiz aracı olarak kullanılır.

OncoScan CNV Plus Assay

OncoScan CNV Plus Testi, kopya sayısı kazancı ve kaybı, heterozigotluk kaybı (LOH), kopya nötr heterozigosite kaybı (cnLOH ), ploidi, alele özgü değişiklikler, kırılma noktası belirleme, mozaiklik, klonal heterojenlik ve kromotripsisin yanı sıra sürücü somatik mutasyonlardan oluşan bir paneldir. Formalinle sabitlenmiş parafine gömülü (FFPE) tümör örneklerinden ve mikrodizi hibridizasyonu ve boyamasından numune hazırlama için reaktifler sağlar. Bilinen kanser sürücülerinin yanı sıra tüm genomu kapsayacak şekilde tasarlanan bu test, numune başına 80 ng DNA’dan derinlemesine kopya sayısı ve somatik mutasyon verilerinin oluşturulmasını sağlayan kapsamlı bir iş akışının parçasıdır.